Mýty a fakta o WPC / Přečtěte si skutečná fakta o materiálu WPC

 • Dutá versus plná prkna

  Dutá versus plná prkna


  Fakt: Rozdíl je v životnosti, záruce i montáži. Narozdíl od plných prken musíte dutá prkna musíte spádovat kvůli zajištění odvodu vody kondenzující se v dutině (díky rozdílu teplot u země a nad terasou). Vyšší nasákavost a vznik plísní v dutině způsobí, že se prkno zkroutí a rozpadne.

 • Rozpalují se na slunci?

  Rozpalují se na slunci?


  Povrchová teplota při přímém slunečním svitu je dána především barvou materiálu nikoliv jeho složením. Tmavší povrchy se rozpalují výrazně více než světlejší, rozdíl může činit u stejného materiálu až 30°C. V případě prken wpc je rozdíl teplot mezi nejsvětlejším a nejtmavším odstínem zhruba 8°C. Pro terasy orientované na jižní stranu a bez zastínění doporučujeme volit světlé barvy.

 • Recyklovaný plast

  Recyklovaný plast


  Fakt: Použití recyklovaného plastu především snižuje výrobci náklady na materiál pro výrobu prken. Pro zaručení konzistentní kvality prken je však kvalita vstupních surovin velice důležitá, což nelze u recyklovaného plastu zaručit. Jeho použití je akceptovatelné pouze pro podkladní rošt.

Mýtus: „Prkna z WPC potažená vrstvou 100% polymeru jsou pro terasy lepší.“

Fakt: Prkna potažená vrstvou polymeru jsou oblíbená v USA kvůli jejich opravdu snadnému čištění. Každé znečištění je však hodně vidět, takže dá práci udržet terasu pěknou. Na běžnou terasu se tato prkna nehodí i proto, že plastový povrch má na slunci vyšší povrchovou teplotu a je zde vyšší riziko uklouznutí.

Mýtus: „Není rozdíl mezi dutými a plnými prkny.“

Fakt: Rozdíl je v životnosti, záruce i montáži. Narozdíl od plných prken musíte dutá prkna musíte spádovat kvůli zajištění odvodu vody kondenzující se v dutině (díky rozdílu teplot u země a nad terasou). Vyšší nasákavost a vznik plísní v dutině způsobí, že se prkno zkroutí a rozpadne.

Mýtus: „Nosnost teras pod 500 kg/m2 nestačí.“

Fakt: Podlahy v bytových domech počítají s nostností 350 kg, naše terasa má nostnost 450 kg. Je-li třeba větší zatížení z důvodu osazení např.vířivkou, osadí se hustší skladba nosičů.

Mýtus:“Není nutné používat nosiče z WPC, zvyšují náklady. Stačí dřevo.“

Fakt: Podkladní rošt je u terasy nejvíce namáhaný prvek, především z hlediska působení vlhkosti, plísní a dřevokazných hub. Pro podkladní konstrukci u prken z WPC s předpokládanou životností až 50 let je vhodné použít materiál stejně kvalitní. Dřevo (i tropické) tvoří prostředí, kde se daří hmyzu a plísním.

Mýtus: „Poměr složení 60:40 je horší než 50:50.“

Fakt: Optimální poměr dřeva a polymeru je ovlivněn mnoha faktory, především druhem polymeru, dřeva a hrubostí dřevní moučky. V případě plných prken WoodPlastic® se poměr 60% dřeva a 40% HDPE ukazuje jako optimální z hlediska pevnostního tak i z hlediska odolnosti proti atmosférickým vlivům. Duté terasové profily s poměrně tenkou stěnou mají větší podíl PVC právě z důvodu dosažení požadovaných vlastností. Stálobarevnost je dána především kvalitou použitých pigmentů a UV stabilizátoru, nikoliv podílem plastu ve směsi. Protože se jedná o nejdražší přísady, lze očekávat nižší barevnou stálost levných WPC materiálů.

Mýtus: „Na slunci se WPC prkna rozpalují více než dřevo“

Fakt: Povrchová teplota při přímém slunečním svitu je dána především barvou materiálu nikoliv jeho složením. Tmavší povrchy se rozpalují výrazně více než světlejší, rozdíl může činit u stejného materiálu až 30°C. V případě prken WoodPlastic® je rozdíl teplot mezi nejsvětlejším a nejtmavším odstínem zhruba 8°C, což je v horkém letním dni již znatelné. Pro terasy orientované na jižní stranu a bez zastínění doporučujeme volit světlé barvy. Rozdílný subjektivní pocit u dřeva a materiálu WoodPlastic® je dán o něco vyšší tepelnou vodivostí polymeru, který je ve směsi použit. V každém případě máme možnost terasu z materiálu WPC kdykoliv ochladit vodou a to bez rizika jeho popraskání nebo zkroucení.

Mýtus: „Použití recyklovaného plastu nesnižuje kvalitu ani životnost prken.“

Fakt: Použití recyklovaného plastu především snižuje výrobci náklady na materiál pro výrobu prken. Pro zaručení konzistentní kvality prken je však kvalita vstupních surovin velice důležitá, což nelze u recyklovaného plastu zaručit. Jeho použití je akceptovatelné pouze pro podkladní rošt.