Certifikace ISO / S trvalým rozvojem to myslíme vážně!

 WPC – WOODPLASTIC a.s. dodržuje standardy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

V květnu 2014 naše společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. úspěšně absolvovala certifikační audit na standardy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Byl tak úspěšně zaveden systém managementu kvality (ISO 9001), systém environmentálního managementu (ISO 14 0001) a systém BOZP (OHSAS 18 001). Jedná se o celosvětově uznávané standardy. Věříme, že oceníte naši jasnou deklaraci těchto principů.

ISO 9001 – Dodržujeme principy managementu kvality

Certifikát ISO 9001Certifikace organizace podle ISO 9001 je nejlepším objektivním důkazem našeho závazku ke kvalitě výrobků a poskytování služeb a našeho cíle na trvalé zlepšování. Tímto veřejně deklarujeme naše úsilí o spokojenost našich zákazníků dodáváním kvalitních výrobků a služeb.

Co přináší dodržování normy ISO 9001

 • - udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu
 • - efektivní využívání zdrojů (finančních i přírodních)
 • - udržení vysoké kvality poskytovaných výrobků a služeb zákazníkům
 • - zvyšování spokojenosti zákazníků
 • - zvýšení důvěry zákazníků
 • - pružně reagující společnost na změny požadavků trhu i jednotlivých zákazníků
  – a další

 

ISO 14001 – Usilujeme o ochranu životního prostředí

Certifikát ISO 14001Systém environmentálního managementu podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 představuje jasnou deklaraci pro okolí o chování a přístupu společnosti WPC  WOODPLASTIC a.s.  k životnímu prostředí. Tímto veřejně prokazujeme, že vnímáme odpovědnost k životnímu prostředí a že vynakládáme úsilí směřující k jeho ochraně.

Co přináší dodržování normy ISO 14 001

 • - šetrné chování organizace k životnímu prostředí
 • - naše výrobky nejsou zhotoveny na úkor životního prostředí
 • - efektivní využívání přírodních zdrojů – energií, vody apod.
 • - a tím i jejich úspora
 • - minimalizace rizik znečištění životního prostředí (vypouštění emisí do ovzduší nebo znečištění půdy apod.)
 • - zamezení vzniku případných havárií
 • - a další

 

OHSAS 18001  – Dodržujeme principy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Certifikát OHSAS 18001OHSAS 18001 je v současné době mezinárodně nejuznávanější standard stanovující požadavky pro oblast BOZP s cílem minimalizovat rizika při současném zvyšování výkonu organizace. Hlavním cílem je odstranění nebo minimalizace rizik vůči zaměstnancům a dalším subjektům, které mohou být nějakým způsobem vystaveny rizikům BOZP, spojeným s činnostmi organizace.

Co přináší dodržování normy OHSAS 18 001

 • - systematické omezení rizik a nebezpečí, která mohou ohrožovat bezpečnost a zdraví při práci všech zaměstnanců
 • - snížení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • - odpovědné chování vůči našim zaměstnancům i všem zainteresovaným stranám
 • - a další

Věříme, že oceníte naše závazky vůči vlastnímu podniku, všem zainteresovaným stranám i životnímu prostředí, které takto veřejně deklarujeme. Ať již se jedná o dodržování efektivity výroby a vysoké kvality našich výrobků a služeb a tím i dosahování vysoké spokojenosti našich zákazníků nebo efektivního využívání přírodních zdrojů a ochrany životního prostředí. Jedná se však i o společensky odpovědné chování vůči našim zaměstnancům i dalším zainteresovaným stranám.