Certifikace ISO a PEFC / S trvale udržitelným rozvojem to myslíme vážně

ISO 9001 – Dodržujeme principy managementu kvality

Certifikace organizace podle ISO 9001 je nejlepším objektivním důkazem našeho závazku ke kvalitě výrobků a poskytování služeb a našeho cíle na trvalé zlepšování. Tímto veřejně deklarujeme naše úsilí o spokojenost našich zákazníků dodáváním kvalitních výrobků a služeb.

Co přináší dodržování normy ISO 9001

  • - udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu
  • - efektivní využívání zdrojů (finančních i přírodních)
  • - udržení vysoké kvality poskytovaných výrobků a služeb zákazníkům
  • - zvyšování spokojenosti zákazníků
  • - zvýšení důvěry zákazníků
  • - pružně reagující společnost na změny požadavků trhu i jednotlivých zákazníků
    – a další

 

PEFC – Usilujeme o ochranu životního prostředí

PEFC-barva Certifikace PEFC dokládá, že společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. k výrobě svých produktů využívá výhradně dřevo z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným   způsobem.