Woodplastic.cz

WoodPlastic® terasy forest plus teak

WPC – WOODPLASTIC a.s. úspěšně zavedla standardy ISO / ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

V květnu 2014 naše společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. úspěšně absolvovala certifikační audit na standardy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Byl tak úspěšně zaveden systém managementu kvality (ISO 9001), systém environmentálního managementu (ISO 14 0001) a systém BOZP (OHSAS 18 001).

WPC – WOODPLASTIC a.s. úspěšně zavedla standardy ISO

V květnu 2014 naše společnost WPC – WOODPLASTIC a.s. úspěšně absolvovala certifikační audit na standardy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Byl tak úspěšně zaveden systém managementu kvality (ISO 9001), systém environmentálního managementu (ISO 14 0001) a systém BOZP (OHSAS 18 001). Jedná se o celosvětově uznávané standardy. Věříme, že oceníte naši jasnou deklaraci těchto principů.

ISO 9001 – Dodržujeme principy managementu kvality

 Certifikace organizace podle ISO 9001 je nejlepším objektivním důkazem našeho závazku ke kvalitě výrobků a poskytování služeb a našeho cíle na trvalé zlepšování. Tímto veřejně deklarujeme naše úsilí o spokojenost našich zákazníků dodáváním kvalitních výrobků a služeb.

ISO 14001 – Usilujeme o ochranu životního prostředí

 Systém environmentálního managementu podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 představuje jasnou deklaraci pro okolí o chování a přístupu společnosti WOODPLASTIC a.s.  k životnímu prostředí. Tímto veřejně prokazujeme, že vnímáme odpovědnost k životnímu prostředí a že vynakládáme úsilí směřující k jeho ochraně. Při výrobě např. nevyužíváme žádné toxické látky a naše výrobky jsou tak zdravotně zcela nezávadné. Nejsou vyrobeny na úkor životního prostředí a při jejich výrobě jsou efektivně využívány přírodní zdroje.

OHSAS 18001  – Dodržujeme principy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 OHSAS 18001 je v současné době mezinárodně nejuznávanější standard stanovující požadavky pro oblast BOZP s cílem minimalizovat rizika při současném zvyšování výkonu organizace. Hlavním cílem je odstranění nebo minimalizace rizik vůči zaměstnancům a dalším subjektům, které mohou být nějakým způsobem vystaveny rizikům BOZP, spojeným s činnostmi organizace.

Doporučujeme

kalkuátor terafest
Kalkulátor Spočítáme vám cenu terasy
Průvodce Pomocník při výběru terasy
Moje terasa Pro chvíle pohody